Esimene tulisem heitlus lahja ja kange alkoholi vahel peeti 2013. aastal, kui alkoholitootja Liviko AS kutsus suhtekorraldusfirma PR Partner abiga kokku poliitikud, ajakirjanikud, tervisespetsialistid ja alkoholitootjad ning võttis teemana ette lahja ja kange alkoholi aktsiisi ühtlustamise. Sellest ajast alates pole retoorika muutunud: olevat ebavõrdne kohtlemine, et lahja alkoholi tootjate aktsiis on väiksem olukorras, kus alkoholiühik teeb sama palju kahju nii lahja kui ka kange alkoholi puhul.

Paar nädalat tagasi saatis alkoholitootjate ja maaletoojate liidu tegevjuht Nele Peil liidu liikmetele kirja, kus kirjutas, et valitsuse otsusega tõsta õlle aktsiisi on liit saavutanud kaks eesmärki. „Väga suur tänu selle eest kuulub Janeki (AS Liviko juht Janek Kalvi – toim) ja PR Partneri aastaid väldanud selgitustööle. Pikk töö andis pika vinnaga tulemused. Veinide kontekstis ei olnud meie argumendid nii veenvad, sest tarbimine on tõusutrendis ja veini aktsiisitõusu ära jätta ei õnnestunud. Tegeleme edasi sellega, et veini aktsiisi ei tõstetaks nii järsu nurga all kui õllel ja siidril,” kirjutas Peil.