Miks investeerisite Otepääle?
See on turupõhine investeering. Turg kasvab ja meil on vaja rohkem tootmismahtu. Uurisime, et kust saame parima tootluse, kuhu tasub investeerida. Sellepärast investeerisime Otepääle, sest Otepää tehas on väga efektiivne ja kvaliteedilt väga hea, ses mõttes oli siia mõistlik investeerida.

Kas see ei tekitanud Soomes küsimusi?
Tõsi, see tekitas küsimusi Soomes – nagu, et kas vähendab see investeering tootmist Soomes. Vastus on, et ei vähenda. Loomulikult oleks Soomes tahetud, et see investeering oleks tulnud Soome, mitte Otepääle.

Kas Eesti toorainest piisab, et seda tehast toita?
Selle tegime enne investeerimist kindlaks, et jah, piisab küll.
Kindlasti on üks põhjus investeerimiseks see, et siin on hea tooraine kättesaadavus. On Soomeski veel mõnevõrra kaske saadaval, aga pisut vähem.
Siin oli teisigi põhjuseid, näiteks logistika. Tehas on klientidele lähedal. Ja see, et Otepää tehase tulemused on head ja kvaliteet on heal tasemel.

UPM on investeerinud Otepääle seitsmeaastaste intervallidega, kas järgmist investeeringut tuleb taas seitse aastat oodata?
Siia oleme investeeritud ka muidu, aga suured investeeringud on tõesti tulnud seitsmeaastase vahega. Loodame, et seitsme aasta pärast teeme jälle suure investeeringu, aga praegu ei saa seda arusaadavalt ette öelda.

Mis oleks põhjus siin tootmise edasiseks laiendamiseks?
Tooraine saadavus on kindlasti üks tähtsaid põhjuseid. Kui seda ei ole turul, ei saa ka investeerida. Seejärel tulevad teised põhjused, tööjõu saadavus, konkurentsivõimelisus ja teisedki tegurid.
Turg on selline asi, mis ei ole meie teha. Ükskõik, kas seal juhtub midagi positiivset või negatiivset, tähtis on, et oleks võimeline sellele reageerima.
Oleme hinnanud, et turg kasvab selles sektoris, kus meie Euroopas oleme, keskeltläbi 3% aastas. Kui majandus hakkab kasvama ja näiteks ehitus, mis on viimasel ajal olnud languses, hakkab kasvama, siis võib turg kasvada ka kiiremini. Näiteks haagistetööstuses on kasv olnud viimasel ajal üsna kiire, samuti veeldatud gaasi (LNG) tankerite tootmises.

Mis on järgmine suur turg lisaks ehitusele, haagistetööstusele ja LNG-tankerite tootmisele?
Meie tooteid läheb ka mujale, need on lihtsalt alad, millele oleme oma fookuse suunanud. Üle 80% toodangust läheb neisse kolme tööstusharusse. Näiteks betooni tootmine on suur lõppkasutusala. Mööblitootmine on üks tootmisharu, kus UPM on seni olnud vähem hõivatud. Aga meil on näiteks üks tehas Soomes, mis toodab ainult mitmekihiliste parketilippide alumist osa.
Praegu on meil tootmisvõimsused täielikult kasutuses ning oleme praeguste turgude ja nende kasvukiirusega rahul. Seda ma ei oska öelda, milline võiks olla vineerile uus kasutusala. Samas, vineeri kasutatakse tõesti väga paljudes kohtades ja aina enam, nii et mõni uus suur turg võib tekkida küll.

Metsatööstused liiguvad aina komplekssema materjalikasutuse ja tootmise suunas, kuidas see Otepää tehast mõjutab?
Kasutame juba praegu Otepääl ära kogu materjali. Jäägid, mida ise ei kasuta, lähevad pelletite valmistamiseks. Kasutame kõik ära, see on ka loodushoiu seisukohast hea. Kas siia veel mõnda tootmist lisada saab, seda ei oska kommenteerida praegu. Minu arust on siin juba päris hea kompleks.
Kõik metsatööstused pürgivad sinna, et maksimaalselt toorainet ära kasutada. Meil on näiteks biokütusetööstus, kus kasutatakse männiõli, sellest tehakse biodiislit. Pidevalt uurime ja vaatame toormaterjali sellise pilguga, et kuidas oleks võimalik seda veel rohkem kasutada. Puidu kasutamine on ka keskkonna seisukohalt hea, sest see on taastuv tooraine.