EIBga sőlmitud laen aitab Eestil edukalt kasutusele vőtta Euroopa Liidu struktuurifondide raha aastatel 2014–2020, teatas rahandusministeerium. Eelmine samasugune laenuleping europrojektide kaasfinantseerimiseks mahus 200 miljonit eurot sőlmiti detsembris 2014.

"Oleme otsustanud suurendada riigi investeeringuid, et kasvatada Eesti majanduse konkurentsivőimet. Euroraha kasutamisel on Eesti majandusele vaieldamatult elavdav mőju. Konkurentsivőimet kasvatavate ja pikemaajalist tulu toovate investeeringute toetamiseks oleme valmis kasutama ka laenu," ütles rahandusminister Sven Sester ministeeriumi pressiteate vahendusel.

"Laenuraha ei tohi tarvitada jooksvate kulude katmiseks, nagu palkade vői toetuste väljamaksmine. Ja samuti tuleb riigil lisaraha kasutades püsida Euroopas kokku lepitud eelarveraamides, mis ei luba jätkusuutmatult suuri eelarvepuudujääke," lisas Sester.

"Euroopa Investeerimispank on alati olnud Eestile usaldusväärne partner. Meil on hea meel, et saame jätkata oma tihedat koostööd Eesti valitsusega teise ja viimase kaasfinantseerimiseks mőeldud laenuosaga," ütles Euroopa Investeerimispanga asepresident Jan Vapaavuori, kes vastutab Eestis antavate laenude eest. "Euroopa Investeerimispanga laenu ja Euroopa Liidu toetuste kombineeritud kasutamine toetab jätkusuutlikku majanduskasvu ja aitab veelgi edendada inimeste elukvaliteeti Eestis."

400 miljoni euro suurust laenu kasutatakse ministeeriumi teatel üksnes projektidele, mis saavad 2014.–2020. aasta eelarveperioodil heakskiidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja maaelu arengukava raames.

Struktuurifondide toetuste arvel saab katta määratud osa abikőlblike projektide rahastamisest, millele lisandub riigieelarve vői EIB antud laenu arvel kaetav osa. EIB osalus keskendub teaduse, tehnoloogilise arengu ja innovatsiooni, transpordi, veevarustuse ja keskkonnakaitse ning maapiirkondade väikesemahulise taristu sektoritele, teatas rahandusministeerium. Samuti toetab EIB hariduse, tervishoiu ja tööalase koolituse ning tööhőive valdkondi.

"Need investeeringud soodustavad teadmismahuka ja rahvusvaheliselt konkurentsivőimelise majanduse, puhta looduskeskkonna ja kestliku transporditaristu edasist arendamist, millega luuakse tingimused arukale, jätkusuutlikule ja kaasavale majanduskasvule," avaldas ministeerium.

Sőlmitud leping jätkab pikaajalist koostööd Eesti riigi ja EIB vahel. EIB on andnud Eestile laenu 2007.–2013. aasta perioodi europrojektide kaasfinantseerimiseks mahus 550 miljonit eurot, mis on kasutusse vőetud ning makstakse EIB-le tagasi 2025. aastaks.

Euroopa Investeerimispank (EIB) on pikaajalisi laene väljastav krediidiasutus, mis kuulub Euroopa Liidu liikmesriikidele. Pank pakub pikaajalist rahastust tugevatele investeerimisprojektidele, mis aitavad saavutada Euroopa Liidu poliitikaeesmärke. Aastatel 2011–2015 on EIB andnud Eestis laene kokku mahus ligi 740 miljonit eurot.