"Kahtlemata on paljudel riigikogu liikmetel häid isikuomadusi, mis vőimaldaksid ka riigiettevõtete nõukogudes edukalt osaleda, aga riigiettevõtete läbipaistvaks juhtimiseks tuleb rollikonflikte vältida juba eos," ütles majandus- ja taristuminister Kadri Simson ministeeriumi pressiteate vahendusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo märkis, et õiguskantsler on andnud hinnangu, et seni kehtinud kord oli põhiseaduse vastane ja ministrid ei tohiks riigikogu liikmeid nõukogudesse nimetada.

"Seadusandliku võimu esindajad peaksid jääma sõltumatuks ning mitte osalema äriühingute juhtimises," ütles Palo.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olevate riigiettevõtete nõukogudest kutsutakse tagasi riigikogu liikmed:

Toomas Kivimägi – AS Eesti Liinirongid

Remo Holsmer – AS Eesti Liinirongid

Valdo Randpere – AS Eesti Loots

Aivar Sõerd – AS Eesti Post

Meelis Mälberg – AS Eesti Post

Meelis Mälberg – AS Eesti Teed

Kalle Palling – AS Tallinna Lennujaam

Lisaks riigikogu liikmetele kutsutakse nőukogu liikme kohtadelt tagasi ka:

Peep Aru – AS EVR Cargo

Tarmo Mänd – AS Saarte Liinid

Väino Linde – AS Tallinna Lennujaam

Tõnis Kõiv – AS Teede Tehnokeskus

Tarmo Mänd – Elering AS

Terje Lillo – Lennuliiklusteeninduse AS (volituste lőppemisel)

Kuna nõukogu otsustusvõime tagamiseks on vajalik teatud arvu liikmete olemasolu, määrati mitmele ettevõttele ajutised nõukogu liikmed, teatas ministeerium.

AS Eesti Posti nõukokku määrati ajutise asendusliikmena majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) kantsler Merike Saks. EVR Cargo nõukogu asendusliikmeks sai MKMi üldosakonna juhataja Andres Uusma, Saarte Liinides lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi, Tallinna Lennujaamas transpordi arenduse ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailan ning veondus- ja liiklustalituse juhataja Hindrek Allvee, Lennuliiklusteeninduse AS-is lennundus- ja merendusosakonna nõunik Silja Vöörmann-Miloševič ning Eleringis energeetika ja ehituse asekantsler Ando Leppiman.

Uute liikmete määramiseks moodustatakse järgmise aasta alguses rahandusministeeriumi vastutusalasse nimetamiskomitee, mis valib riigi äriühingute nõukogu liikmed. Nõukogu liikmed kinnitab minister, kelle valitsemisalas ettevõte tegutseb.

Edaspidi ei nimeta ministrid riigikogu liikmeid riigi äriühingute ja sihtasutuste nõukogudesse, teatas MKM.