Vähesed eestlased on lugenud läbi tunneli teostatavusuuringu, mis annab esmased teadmised sellest, mida kaht pealinna ühendav veealune tee endast kujutama hakkab. Üks, kes seda on teinud, on TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi doktorant Ralf-Martin Soe. Ta on huvitatud Eesti-Soome ühisprojektidest ja mõnega ka otseselt seotud. Mitte aga tunneli teemaga.