Peterburi tee 1, 1a ja Tartu mnt 87e kinnistutele ning Tartu mnt 87d kinnistule koostatavad detailplaneringud hõlmavad kokku 2,95 ha suuruse maa-ala.

Planeeritav maa-ala asub Sikupilli asumis intensiivse liiklusega Peterburi tee ja Tartu maantee äärses äripiirkonnas.

Planeeritavatel kinnistutel paiknevad Lexuse automüügisalong, tootmishoone, kauplus-ärihoone ning Peugeot automüügikeskus koos autoteenindusega. Planeeritaval maa-alal asuvate kinnistute sihtotstarve on ärimaa.

Planeeritava maa-ala lähiümbrus on valdavalt büroo- ja kaubanduspiirkond. Lähiümbruses koostatavates detailplaneeringutes kavandatakse piirkonda ka kuni 15-korruselisi hooneid.

Planeeritavatele kruntidele kavandatakse ehitada 5- kuni 14-korruselised hooned kõrgusega kuni 46 m, igale krundile võib ehitada ühe hoone.

Peterburi tee 1, 1a ja Tartu mnt 87e kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamist taotlesid Unelmauto AS, OÜ Replanta ning OÜ GF Anapol, Tartu mnt 87d kinnistule detailplaneeringu koostamise algatamist taotles AS Haltron Grupp. Detailplaneeringute eskiisid koostasK-Projekt AS.