Järgneb pöördumine:

Austatud Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu liikmed!

Pöördun Eesti väikepoodnike nimel Teie poole palvega eemaldada tubakatoodete väljapaneku keeld Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõust. Oleme olnud lootusrikkad, et Sotsiaalministeerium on tunnistanud meetme põhjendamatust ning eemaldas selle märtsis eelnõust. Olles tutvunud viimase Tubakaseaduse eelnõuga, peame kurvastusega tõdema, et väljapaneku keeluga soovitakse edasi minna juba niigi paljude kaubandust keelavate ja piiravate meetmete lisamisega. Olles tutvunud ja nõustudes üleskutsega mitte toetada tubakatoodete väljapaneku keeldu väikepoodides, toome välja meie hinnagul kõige põletavamad asjaolud sellise keelu ärajätmiseks.

Ligi kolm aastat tagasi, kui koostati Tubakapoliitika rohelist raamatut, pöördusid enam kui 200 väikekaupluse juhti üle kogu Eesti Sotsiaalministeeriumi poole, et tubakatoodete väljapaneku piiramine saaks teostatud mõistlikult, sest selle läbimõtlemata sammu hind oleks olnud Eesti väikekaubandusele hävitav. Raske öelda, kui palju meie kollektiivsest pöördumisest toona kasu oli, ent Rohelisesse raamatusse läks piirang mõistlikus sõnastuses. Ministeerium presenteeris lõppkokkulepet sellisena, et väljapaneku piirang teostuks koostöös kaupmeestega läbiräägitud juhendis, mis võtaks arvesse erimastaabilise kaubanduse eripärasid ja arvestaks ka juba paljudes kauplustes tehtud eriformaadiliste muudatustega. Nüüd aga näeme, et selle kokkuleppe austamisest on loobutud.

Eelnõu seletuskirjast näeme, et ministeeriumil pole aimugi planeeritud radikaalse ja üllatusliku sammu sotsiaalmajanduslikust mõjust. Ministeerium möönab, et tubakatoodete väljapaneku keeld läbimüüki ei mõjutavat. See võib nii olla küll, kuna nõutud drastilised ümberkorraldused käivad nõutud moel Eesti sadadel väikekauplustel üle jõu, siis viib see toodete müügi lõppemisele väikekaubanduses ning suunab toote koos kliendiga suurtesse jaekettidesse. Meie jaoks viib ebavõrdsust suurendav samm väike- ja maakaupluste konkurentsivõime hääbumiseni ja paratamatult väiksemate poodide sulgemiseni. Maakohas asuv väikepood pole ammu enam lihtsalt ostukoht, vaid seal viiakse juba pikemat aega läbi riikliku tähtsusega toiminguid: nagu näiteks pangateenused (sularaha väljamaksed), Eesti Posti teenustega seotud tegevused, majapidamisgaasi müük, jms. Seega suretades välja väikepood, kaob kohalikul kogukonnal ka ligipääs sinna praegu koondunud teenustele. Rääkimata, et võetakse elatis paljudelt peredelt.

Paljudes meie kauplustes moodustab tubakatoodete jaemüük kuni viiendiku käibest. Tubakatooteid soovivate tarbijate külastused võimaldavad meil neile müüa ka teisi kaupu. Meie müügikohtades täidetakse tubakatoodete turustamist ja müüki reguleerivaid rangeid seadusi.

Palume loobuda tubakatoodete väljapaneku keelustamisest ja teeme ettepaneku naasta Tubakapoliitika rohelise raamatu rakendamiseks kokkulepitu juurde – et ministeerium koostöös kaupmeestega töötab välja juhendi väljapaneku piiramiseks, mis arvestab juba erinevates kauplustes elluviidud piirangutega kui ka kaupluste suurusest tulenevate eripärade ja võimalustega.

Lugupidamisega Eesti väikekauplejate nimel

Rein Reinvee
RRLektus AS juhatuse liige