"Arvestada asjaolu, et kuni 1. jaanuarini võis tulust maha arvestada kuni 1920 eurot intresse, on riik uue seaduse jõustumisel vähendanud seadusega lubatud soodustust 6,5 korda ühe aasta jooksul," teatas Eesti Omanike Keskliit (EOKL).

EOKLi teatel ei ole ühiskonnas toimunud märkimisväärseid muudatusi, mis sunniks riiki käituma sõnamurdlikult ja vaatama ümber selle maksusoodustuse aluseks olnud eesmärgid. "Samuti ei ela me majanduskriisi tingimustes, mis sellist radikaalset muudatust põhhendaks," märkis liit oma pöördumises.

Liidu hinnangul saaks lubatud soodustust piirata vaid uute sõlmitavate eluasemelaenulepingute suhtes, kuid mitte nende laenulepingute suhtes, mis sõlmiti teadmises riigi lubadusest eluaseme soetamist toetada.

"Seadusmuudatus on ettevalmistatud head õigusloome tava järgimata, mõjusid analüüsimata ja huvigruppe kaasamata," märkis EOKL.

Liit juhtis tähelepanu, et rahandusministeerium põhjendas n-ö viimasel minutil esitatud kobareelnõuga kaasas olnud mõjude hinnangus intressi tulust maha arvamise muudatust vaid kolme lausega. "Selline teguviis viitab lisaks riigi sõnamurdlikule käitumisele ka lugupidamatusele oma kodanike suhtes," teatas EOKL.