Trahv määrati kaks aastat tagasi selle eest, et kontsern ei olnud nõus Leedu firmaga Lietuvos energijos gamyba (LEG) gaasivahetuse lepingut allkirjastama, edastab Läti Delfi.
Leedu riigikohus otsustas eile jätta riigi konkurentisameti 2014. aasta oktoobri otsusega määratud trahvisumma kehtima.

Konkurentsiamet tunnistas 2014. aasta juunis, et LEGiga 2013-2015 aastatel gaasivahetuslepingu allkirjastamisest keeldumisega takistas Gazprom Leedu firmal teiste tarnijatega gaasilepingute sõlmimist ning rikkus sellega 2004. aastal konkurentsiameti väljastatud Lietuvos dujos 34% aktsiate omandamise loa tingimusi.

Toona teatati, et LEGi leping ühe Lääne-Euroopa ettevõttega oleks lubanud langetada gaasi hinda ning sellega vähendanud ka tarbijate kulu elektrienergiale.

2012. aasta alguses leidis toona Lietuvos energija nime kandud LEG võimaluse osta gaasi Lääne-Euroopast soodsamatel tingimustel ning pöördus Gazprom ekspordi poole gaasivahetuse palvega . Osa Gazpromi poolt läbi Valgevene Poolasse eksporditavast gaasist oleks tulnud Leetu ning Poola saadetava gaasi puudujääv osa oleks kaetud Lietuvos energija soetatud gaasist, mis oleks antud Venemaa ettevõttele.

Gazprom püüdis kohtus tõestada, et konkurentsiamet tõlgendas neile 2004. aastal väljastatud Lietuvos dujosi aktsiate ostmise loa tingimusi valesti.