Rahandusministeeriumi auditi hinnangul peab maanteeamet tagasi maksma enam kui miljon eurot Euroopa Liidu raha. Nimelt pidanuks amet korraldama Tartu läänepoolse ümbersõidu esimese ehitusala tarbeks rahvusvahelise hanke, korraldati aga riigisisene. Peagi valmiv teine audit võib tagasinõutava summa kahekordistada, sest sama viga on tõenäoliselt tehtud ka teisel objektil.

Tartu läänepoolse ümbersõidu esimene ehitusala on sisuliselt kahekilomeetrine teelõik Tartu linna ja Tähtvere valla piiril. Ilmatsalu ringist Raja tänavani kulgeva lõigu korrastamiseks kulus maanteeametil üle nelja miljoni euro, millest suurem osa tuli EL-i vahenditest.

See on aga vaid väike osa suurest Tartu läänepoolse ümbersõidu projektist. Nii korraldatigi umbes samal ajal ehk 2014. aasta kevadel koos esimese ala ehitamise hankega ka viienda ehitusala hange. See puudutas samuti umbes kahekilomeetrist teelõiku Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel.