Saarte Liinide juhataja Villu Vatsfeldi sõnul tekitas Väinamere Liinid võlgnevuse lepinguperioodi lõpus 4-5 kuuga. „Olime nendega konstruktiivsetes lepingulistes suhetes olnud üheksa aastat ja 363 päeva ja alles kaks päeva enne lepingu lõppemist teatas ettevõte, et nad ei tunnista võlanõudeid. Varem olid nad lubanud nii ministeeriumile (MKM-ile – K.P.) kui meile, et võlgnevused tasutakse ja vahendeid selleks on piisavalt."

Vatsfeldi sõnul on Väinamere Liinid ka varem aeg-ajalt võlgu jäänud, aga summad on olnud väiksemad ja majandustegevusega põhjendatud, mistõttu ei ole Saarte Liinid pidanud põhjendatuks varem ühtki Leedo laeva arestida.

Seekord aga, eriti arvestades Väinamere Liinide tegevuse lõppemisega suurtel parvlaevaliinidel, otsustati võlgniku liikuv vara istutada kai äärde talvituma. „Senikauaks, kuni Väinamere Liinid ei sea võlgnevusele mingisugust muud tagatist või ei maksa võlga ära,“ lisab Vatsfeld.

Vatsfeld rõhutab, et kindlasti oli arestimise üheks põhjuseks ka see, et Väinamere Liinidel on äriregistri andmetel rohkem kohustusi kui vara.

„Kõik Leedo laevad - St Ola, Kõrgelaid ja Harilaid - on pandud erinevatesse äriühingutesse, mis läbi kuue-seitsme erineva äriühingu viivad lõpuks Holostovi Kinnisvarahalduseni,“ märgib riigifirma juhataja.

Ta lisab, et alates 30. detsembrist on Väinamere Liinidel õigus 15 päeva jooksul Saare maakohtu määrus edasi kaevata. Arest kestab aga seni, kuni kohus ei ole seda tühistanud ehk võlgnik võlga tasunud või pakkunud võla tagatiseks mingit muud vara.

Väinamere Liinide 2015. aasta käive 26,7 miljonit eurot, omakapital oli aga 1,5 miljoni euroga negatiivne.