Miks otsustasite Ajujahil koostööd teha?

MJ: kohtusime esmakordselt Ajujahi raames. Rääkisime Eesti ekspordist ja Sander Sebastian tutvustas oma ettevõtte eesmärke ja visiooni. Viimases nõustusin temaga täielikult - väikeste tootjate probleem ongi suutmatuses globaalseid müügikanaleid kasutada. Vaja on lihtsaid võimalusi ja just seda Inventory hakkabki pakkuma. Näeme, et sellel ideel on jumet. Mina vaatan Elisa poolt ja mida tugevam on majanduskeskkond Eestis, seda rohkem on Elisal võimalust kasvada. Muidugi huvitume ettevõtetest, kes muudavad majanduskeskkonda tugevamaks.
SSA: Meie jaoks oli oluline Elisa kui ettevõtte toimimine. Nad on viimase aastaga tunduvalt muutnud oma sisemisi protsesse ning toonud sisse startupiliku lähenemise ettevõtte arendamiseks. Teiseks oluliseks aspektiks oli äriklientide tundmine. Neil on väga suur hulk teadmisi Eesti ettevõtete kohta. Loomulikult pole vähem-oluline ka Elisa rahvusvaheline kogemus. See on ettevõte, mis on oma kogemuste, teadmiste ja töötajate poolest kindlasti väga paljudele eeskujuks. Nendepoolne toetus ka know-how on see tänu millele ka meie kasvame ja areneme. Meie jaoks on ülioluline ka välismeediasse jõuda, et meie sõnum jõuaks nii paljude väiketootjateni kui vähegi võimalik. Usun, et õigepea meil see ka õnnestub.

Mida mentor juurde annab?

MJ: Inventory tahab kasutada Eestit n-ö testbed’ina. Elisas töötab kokku üle 600 inimese ja vajadusel leiame õige kontakti, kes tunneb konkreetset segmenti/tootjat jne. Meie jaoks on väga tähtis, et toode, mida arendatakse on lihtne ja samas oluliste funktsionaalsustega.
SSA: Oleme praeguse mentorlusega väga rahul. Saame tuge ja teadmiseid, mida ettevõtte kasvatamiseks edukalt ära kasutame. Oleme saanud ka palju julgustust, et see, mida teeme on õige ja oleme õigel teel. Inventory’l on hulk lihtsaid integratsioone, mille abil väikeettevõtlust arendada ja globaliseerumisele kaasa aidata. Ettevõttel piisab kui tal on seis Excelis ja ta saab seda juba teistele näidata. Loomulikult on meil olemas ka integratsioonid ERP tarkvaradega ning osad integratsioonid on ka loomisel. Oluline, et ettevõtted saaksid oma tooted lihtsalt internetti üles ja müüki panna.
MJ: Mina vaatan seda veel asjade interneti vaatenurgast, et ei tohiks müüa lihtsalt seadmeid, vaid seadmetele tuleb luua juurde tarklahendus, mis võimaldab saada jätkuvat sissetulekut ka pärast seadme müümist.

Kas teie huvi on väike või suurtootjad?
SSA: Tegelikult mõlemad, aga minnes tagasi tootmise ja müümise juurde, et kuidagi imelik, et maailmas on mitmeid 100 miljardi ettevõtmisi, aga Euroopas millegipärast mitte…
MJ: Ma tean Sander Sebastian arvab, et järgmine 100 miljardi ettevõte tuleb Eestist (naerab rõõmsalt)
SSA: (naerab, kuid jätkab väga tõsiselt) Tegelikult ka! Täna väiketootjal Eestis puudub võimalus oma tooteid globaalselt turundada ja müüa. Lahendame ühe probleemi korraga. Kui nad juba oma müügiotsa lahti saavad, küll nad leiavad viise kuidas edasi areneda. Idas on Alibaba, Ameerikas on Amazon. Inventory on Eestlastele ning laiemalt eurooplasetele selleks kanaliks.

Kokkuvõttes mille alusel mentorit/mentortatavat startupi valida?
MJ: Väärtushinnangud peavad kattuma, peab olema usk tiimi ja nende tootesse ning peab tekkima tahtmine just nendega töötada
SSA: Inimestevaheline klapp on tähtis, arusaamine, kuidas konkreetne mentor saab aidata ning kuidas selle tulemusena äri edeneb. Kindlasti soovitame valida mentorid, kelle know-how ettevõtet edasi aitab.