„Raasiku valla Kulli küla upub prügisse! Prügifirma leiutab uusi ja huvitavaid ettekäändeid töö tegematajätmise kohta," kirjutas toimetusele kohalik elanik Tiina, kelle sõnul pole üle kümne aasta prügiveoga ainsatki probleemi esinenud. Seda praeguseni.

„Möödunud aasta novembrist algasid meie küla katsumused. Inimeste prügikotid seisid tee ääres nädalaid. Tuleb kohe lisada, et elame hõlpsasti ligipääsetavas kohas, Lagedi Aruküla peatee äärde jäävas paigas. Mina ja minu naabrid oleme igal prügiveo päeval kärutanud oma konteinerid teest umbes 10 meetri kaugusel olevate hõlpsasti avatavate väravate tagant kahe meetri kaugusele maanteest. Kahjuks öösel kärutame need samasse kohta tühjendamata tagasi, sest kardame, et mõni auto võib pimedas konteinerile otsa sõita," laiutab Tiina piltlikult öeldes käsi.

Esimest korda jäid konteinerid tühjendamata 8. detsembril. Selle kohta saatis prügifirma AS Eesti Keskkonnateenused pärast Tiina reageerimist kirja, milles vabandati, et osa objekte jäi nimetatud kuupäeval tehnilistel põhjustel teenindamata. Järelteenindust lubati juba samal päeval - 9. detsembril.

„Tõesti, nii nagu lubati, nii ka tehti. Isegi konteiner leiti aia seest värava kõrvalt üles. Järgmine kord pidi olema 22. detsembril. Aga ka siis jäi prügi vedamata. Minu naabritel samuti. Mina sain vastuseks kirja koos fotoga, mis tõestas justkui minu süülisust selles, et prügi vedamata jäi," märkis Tiina.

Vedamata jäänud prügi pärast vabandati ja lubati, et see ei kajastu Tiina prügiveoarvel. Prügile lubati järele tulla 5. jaanuaril ning lisaprügi lubati tasuta ära vedada.

Lubaduseks jäi ka see, kuna samal päeval sai Tiina teate, et läbimatute teeolude tõttu tühjendamine ebaõnnestus. Järgmiseks korraliseks veopäevaks lubatakse 19. jaanuari.

„Olgu kohe öeldud, et kuna elame suure tee ääres, siis käib lumesahk meilt läbi mitu korda ööpäevas. Ise käime tööl sõiduautodega ja minu meelest see esimene lumi oleks olnud meie külas ka ilma lumesahata läbitav. Olen kuulnud, et ka teistes meie valla külades on prügi vedamata jäänud. Minu mõistus on otsas. Kui mina jätaksin üle kuu aja oma töö tegemata, mind lihtsalt vallandatakse, aga antud juhul ei vastuta keegi ja meie upume oma kodudes prügi sisse," pahandab Tiina.

AS Eesti Keskkonnateenused saatis olukorra selgituseks Delfile järgmise kommentaari:

8. detsembril ei jõudnud auto objektini, olid tehnilised tõrked masina töös. Selle kohta läks ka järelteeninduse teade, et teostame töid 9. detsembril, nii ka tehti. 22. detsembril on auto käinud seal, kuid pimedas on autojuht ilmselt käinud vale värava taga, millest on meil ka pilt. Selle tühisõidu eest klient arvet ei saanud ja vabandati kliendi ees.

5. jaanuaril jäi tühjendus teostamata, mitte ainult sellel kliendil, vaid veel mitmetel kliendtidel Kulli külas Raasiku vallas, sest teed olid nõutekohaselt hooldamata (täis tuisanud) ja seetõttu kohati läbimatud ning auto jäi lihtsalt kinni ja tema kättesaamine võttis hulga aega. Sellised juhused on talvel lumetuisu ja -sajuga maapiirkondades üsna tavalised.

Teavitasime ka Raasiku valda ja saatsime neile fotod teeoludest.

Kokkuvõte - kahel esimesel juhul on põhjused olnud tõepoolest meiepoolsed, esimesel juhul tehti operatiivselt ka järelteenindus. Jaanuaris olid probleemiks läbimatud teed.

Kindlasti teeme omalt poolt võimaliku, et kliendid saaks teenindatud ja jäätmed veetud.