Üle poole kõigist annetatud riietest – 545 tonni – koguti läbi Tallinna jäätmekeskuse kogumiskonteinerite, mis lisaks Tallinnale asuvad ka lähivaldades - kokku 32 asukohas. Välikogumine kasvas võrreldes 2015. aastaga tervelt 30%.

Eestis kogutud riideannetused moodustavad Humana sorteerimiskeskuse toorainest 10%. Aasta jooksul sorteeritakse sorteerimiskeskuses üle 10 000 tonni riideid, millest pool suunatakse ümbertöötlusse. 12% jõuab Humana kauplustesse Eestis, sama palju annetusena partnerorganisatsioonidele Aafrika riikides. Hulgimüüki Eestis ja naaberriikides jõuab ligikaudu 20% toodangust.

Riideannetuste suurenemine aasta-aastalt näitab Humana sõnul inimeste teadmiste tõusu, et kasutatud riided pole prügi, vaid taaskasutatav või taastöödeldav materjal.