Erakond Eestimaa Rohelised leiavad, et Sylvesteri eksomanike puidurafineerimise tehase ehitusplaanides võib esineda korruptsiooniohtu ja veelgi tugevnevat survet niigi mittesäästlkult majandatud Eesti metsadele.

EER esimees Aleksander Laane sõnul on suured teod on ka suure vastutusega ning elukeskkonna säilitamine on jätkusuutliku äritegevuse eeldus, mitte üks valikuvõimalustest. "Halvaks näiteks on kavatsus Auvere jaamas elektri saamiseks puitu põletada, sest seal saadakse puidust kätte vaid väike osa energiast."

Aleksei Lotman ütles, et kavandades suuri investeeringuid puidutööstusse, tuleb nii investoritel kui riigil arvestada sellega, et puit on vaid üks metsa saadustest, mille kasutus ei tohiks halvendada metsa poolt pakutavaid loodushüvesid. "Investeeringud puidu senisest tõhusamasse väärindamisse on iseenesest teretulnud, aga neid ei tohi kasutada raiemahtude suurendamise õigustamiseks."

Erakond tõi ka välja, et Mati Polli on Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse liige. Kehtiva metsandupoliitika jätkusuutmatust pidevalt rõhutavad ja planeeritava metsaseaduse suhtes ülikriitilised keskkonnaorganisatsioonid väljendasid hiljuti nördimust, et keskkonnaministeerium pole neid seadusemuudatustesse kaasanud.