Kõigi fondide turuväärtus suurenes inspektsiooni teatel kolmanda kvartali jooksul 4,2% 3,8 miljardi euroni.

Uue rekordi lõi ka Eestis tegutsevate fondivalitsejate hallatavate varade maht, kasvades 4,5% ja kerkides esimest korda üle viie miljardi euro, täpsemalt 5,1 miljardi euroni.

Fondivalitsejate puhaskasum oli kolmandas kvartalis 6,2 miljonit eurot, 30% suurem kui teises kvartalis.

Inspektsiooni teatel ei ole püsikulud eriti muutunud, kuid neto teenustasutulud on kasvanud. Püsikulude suhe neto teenustasutuludesse alanes kolmanda kvartali jooksul 42 protsendilt 38 protsendini.