„Sellest johtuvalt ei ole meil kahjuks võimalik suvaliselt presenteerida Eesti visuaalset identiteeti oma toodetel. Küll võime kaaluda, millisel moel ja kus täpselt taoline võimalus annaks meile ja meie sihtgruppidele lisaväärtust meie üldises visuaalis nagu koduleht ja erinevad muud üllitised,“ lausus ta. „Loomulikult on võimalik, et paljud muud teiste äriühingute tooteliinid ja äritegemised, mis on suunatud näiteks jaekliendile, ka loomemajandus toodetele ja teenustele või, kui soovite ka riigi üldise visuaali esindamiseks messidel ja meie nö. väravatel, võiksid sellest kasu näha.“

„Loodan siiski, et uue brändingiuga ei kaasne sarnaselt eelmise lahendusega koomilisi vahejuhtumisi,“ ütles ta.