Praeguse regulatsiooniga on seadusandja sundinud pensionikogujaist enamikku oma II sambasse kogutud raha kasutamiseks ostma kindlustustoote ehk sõlmima pensionilepingu. Ühistu leiab, et regulatsioon ei ole eesmärgipärane ja seetõttu rikutakse põhiseadusest tulenevat omandipõhiõigust, vahendab rahvusringhäälingu uudisteportaal.

"Kohustus sõlmida pensionileping piirab õigust igaühel enda omandit vabalt vallata, käsutada ja kasutada. Suurem osa Eesti inimesi on sunnitud tulevikus ostma kindlustusseltsilt pensionilepingu ja muid võimalusi neil oma II samba vara kasutamiseks ei ole," kirjutas Tuleva õiguskantslerile.

Samuti on seadus ühistu hinnangul vastuolus lepinguvabaduse põhimõttega, mille järgi võib igaüks põhimõtteliselt vabalt valida, kellega ja missugustel tingimustel ta lepingu sõlmib.

Kogumispensionide seadus sekkub inimeste valikusse oluliselt rohkem kui oleks tarvis, sundides pensionilepingut sõlmima ka neid inimesi, kelle varasemad sissetulekud tagavad äraelamiseks piisava pensioni ilma pensionilepinguta, märgib ühistu.

Ka on vaba turu toimimine tõsiselt moonutatud – kokku on turul kolm pakkujat - ja kehtiv regulatsioon ei võimalda turule tuua uusi paindlikumaid ja mitmekesisemat valikut võimaldavaid väljamakselahendusi.

Praegu koheldakse ühistu hinnangul inimesi ebavõrdselt sõltuvalt nende II sambasse kogutud pensionivara suurusest, sest kõik väljamakseliigid ei ole kõigile kättesaadavad.