Tegelikult on laenuandmise kaudu raha väljavoolu tõkestamiseks võimalusi ka praegu. Maksuamet on neid küll kasutanud peamiselt väiksemate ettevõtete vastu, ei tea, miks nad suurte vastu ei lähe. Aga põhimõtteliselt on kohtukaasused olemas ja saab tõestada, et laenuleping on teeseldud tehing, mille mõte on kasumi väljakantimine.

Seadusse kirjutamine ja kindla piiri seadmine teeb ametniku elu lihtsaks. Teisest küljest tuleks läheneda mitte ühe mõõduga, vaid kaasusepõhiselt, sest teinekord on sellistel tehingutel majanduslik, teinekord maksude vältimise mõte. Nii et süsteem on küll lihtne, aga ei pruugi olla õiglane. Tihti võib laenamine olla ka ajutine lahendus – raha hoitakse kuskil deposiidis, kuni tuleb hea mõte, kuhu see investeerida.

Selge on, et uue süsteemi mõte on selles, et pahad väljalaenajad hakkaksid rohkem dividende maksma ja see on mõeldud töötama koos dividendide maksumäära 14%-ni langetamisega. Selline ühiskondliku tellimuse täitmine. Kui õige see lahendus on, ei oska praegu öelda.