Näiteks endine sotsiaalminister Siiri Oviir arvas, et pension peaks sõltuma ikkagi sissemaksetest. „Vastupidisel juhul kaotame motivatsiooni maksu maksmiseks."

Ka maksumaksjate liidu esindaja Lasse Lehis soovitas, et kui tahta võrdsemaid pensione, peaks kehtestama ka sotsiaalmaksu lae. „Meie ettepanek on väga lihtne: kui soovitakse pensione praeguse valemiga võrreldes rohkem võrdsustada, siis tuleks ka võrdsustada sissemakseid. Kui sotsiaalmaksule lage ei kehtestata, siis peaks ka säilima võimalus saada suurema maksu eest suuremat vastuhüve."
Allpool olev tabel näitab rahandusministeeriumi arvutuste järgi, milline hakkaks olema tänase 50-aastase pension 2030. aastal pensionile minnes tänase plaani järgi ja reformiga ning tänase 34-aastase pension 2050. aastal pensionile jäädes.