„Veidi üle aasta tagasi moodustas esimese ja teise samba keskmise netopensioni kokku keskmisest palgast 42,5 protsenti. Seega on eesmärk praegu täidetud,” lausus Sester. „Eesmärgi täitmine ka tulevikus eeldab uuendusi, mille hulka kuulub ka eile valitsuse heakskiidu saanud otsus.”

Lahenduste väljatöötamisega on algust tehtud hulk aega tagasi, ülemöödunud suvest saati on olnud kaasatud neid esindavate organisatsioonide kaudu ka kõik puudutatud osapooled, mainis ta.

„Tänaste pensionikogujate tulevane pension sõltub ka pärast muudatusi peamiselt palgast, sest tänaste pensionikogujate puhul arvestatakse juba teenitud palka ja kindlustusosakut ka tulevases pensionivalemis. Samuti arvestatakse teenitud palka pensioni kogumisel 2020.–2037. aastal 50 protsendi ulatuses. Lisaks säilib pensioni tugevam seos palgaga teise samba ja vabatahtliku kolmanda samba osas,” seletas minister. „Kui pensionisüsteemi muudatusi mitte teha, peaks väiksema sissetulekuga inimesed tulevikus hakkama saama muid sotsiaaltoetusi, mis tuleksid samuti maksumaksjate arvel. Lihtsam ja õiglasem on kohendada pensionisüsteemi.“