Eesti Energia põlevkivivajadus on 2016. aasta teisest poolest oluliselt kasvanud, seetõttu on uute ja täiustatud kaevandusmeetodite kasutuselevõtt põlevkivi tagamiseks kriitiliselt oluline. Lisaks on võetud kasutusele ka seitsmepäevane töönädal, kuid vaatamata sellele ei ole plaanis värvata uusi töötajaid. Eesti Energia juhatuse liikme Andres Vainola sõnul kasutatakse pikemat töönädalat kuus kuud ning hiljem minnakse tagasi viiepäevasele töönädalale. "Juhul, kui on vaja pikemat töönädalat edasi rakendada, tuleb kaaluda lisapersonali palkamist," sõnas ta.

Lisaks kamberlaavale on uutest tehnoloogiatest võetud Estonia kaevanduses kasutusele maa-alune settebassein, mis vähendab nii kaevandamise keskkonnamõjusid kui ettevõtte tootmiskulusid. Eelmise aasta septembris andis keskkonnaministeerium loa võtta 2019. aastast kasutusele allmaatehnoloogia, vähendades kaevandusel tekkivaid kadusid ja seonduvaid keskkonnamõjusid.

Kamberlaava tehnoloogia suurendab kaevanduse tootmisvõimsust ligi 800 000 tonni võrra aastas. Lisaks sellele aitab projekt hoida põlevkivi omahinda konkurentsivõimelisena. „Meetodi eeliseks on vajaminevate ettevalmistustööde – läbinduse – väiksem maht, mis aitab hoida põlevkivi omahinda konkurentsivõimelisena. Lisamõju keskkonnale kamberlaava tehnoloogiaga ei kaasne,“ selgita Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Ahti Puur.

„Kamberlaava esimesed käivitused eelmise aasta lõpus on näidanud häid tulemusi ja täna saame rääkida Estonia kaevanduses täisvõimsusel – 3055 tonni kaubapõlevkivi ööpäevas – töötavast kamberlaavast,“ rääkis Puur.

„Kuna Eesti Energia tulud tulevad 70% ulatuses avatud ja väga tiheda konkurentsiga turgudelt, on väga oluline hoida põlevkivi kaevandamise kulusid võimalikult madalal tasemel. Täiustatud kamberlaava tehnoloogia kasutuselevõtt aitab seda eesmärki täita,“ ütles Puur. Ta lisas, et samuti aitab kamberlaava kasutuselevõtuga lisanduv tootmisvõimsus kaevandada rohkem siis, kui soodsas turusituatsioonis on Eesti Energial võimalik enda põlevkivi tootmisvarad maksimaalselt koormata.

Eesti Energia investeeris Estonia kaevanduses kamberalaava kasutusele võtmisse kokku ligi 20 miljonit eurot. Projekti ettevalmistamine algas 2014. aastal ning täisvõimsuse saavutas tehnoloogia möödunud aasta lõpus.