Ostulepingu kohaselt omandas Pro Kapital Eesti 480 000 euro eest 300 000 Tallinna Moekombinaat A-aktsiat, mis moodustavad 1,4% kõigist Tallinna Moekombinaadi aktsiatest. Aktsiate eest tasuti eile rahas. Osaluse omandamise järgselt kuulub Pro Kapital Eestile 93,3% Tallinna Moekombinaadi aktsiatest.

Aktsiate müüjaks oli Katmandu Stiftung, Liechtensteinis registreeritud Ernesto Preatoni kontrolli all olev ettevõte. Ernesto Preatoni ja temaga seotud isikud on Pro Kapital Grupi suurimad aktsionärid. Tegemist on tehinguga seotud isikuga, emitendi juhatuse ega nõukogu liikmed ei ole tehingust isiklikult huvitatud.

Tallinna Moekombinaadi tegevusvaldkonnaks on kinnisvara arendustegevus ja majandustegevuseks on Tallinnas asuva T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskuse arendamine.

Osaluse omandamise eesmärgiks oli suurendada Pro Kapitali osalust T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskust arendavas ettevõttes.