2012. aastal müüdi Arsenali kinnistud Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) korraldatud kolmenädalase tähtajaga konkursil ettevõttele AO Arendus, kus oli varjatud osanik Rain Rosimannus. Äripäev avalikustas, et Rain Rosimannus osales ostmisel varjatud osanikuna, nö optsioonilepingu alusel.

Küsimusele, kas toona oli RKAS teadlik, milline oli kinnistu ostjate/enampakkujate ring ja kes, millise ettevõtte taga, vastas RKAS-e kommunikatsioonijuht Madis Idnurm, et kontrolliti ja kontrollitakse avalikes registrites olevaid andmeid.

"Vajadusel palutakse tehingu vastaspoolel täiendavalt selgitada. Arsenali kinnistute osas oli müügihetkel ostja kontrollivaks omanikuks tuntud isik, Aadu Oja, ning ettevõtte üle kontrolli mitte omavate väikeosanike tausta kontroll ei ole aga eesmärgipärane. Oluline on kontrollida ja veenduda selles, et müügiprotsessi läbiviijatel ei esineks huvide konflikti. Selle ilmnedes tuleb isik protsessist taandada," vastas ta.

"Üldiselt ei auditeerita konkreetseid tehinguid, vaid tegevusi laiemalt. Vara ülevõtmise ja müügi siseauditid on toimunud ning RKAS tegevus on saanud hea hinnangu. Nii nagu riigikontroll märkis, on nemad oma auditis pööranud tähelepanu ka konkreetsele objektile ning leidnud RKAS tegevuse olevat korrektse," ütles Idnurm.