Täna kell 12 toimus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ees Rail Balticu vastane meeleavalus, mille organiseeris Tuuli Stewart.

"Nõuame, et riigikogu ja vabariigi valitsus langetaksid vastutustundlikke ning riigi ja rahva kestlikkusele suunatud otsuseid asjades, mis määravalt mõjutavad Eesti praeguste elanike kui ka tulevaste põlvkondade elusid!" seisis ürituse tutvustuses.

"Nõuame vabariigi peaministrilt, et enne siduvate lepingute sõlmimist oleks kodanikel võimalik tutvuda Rail Balticu tasuvusanalüüside, sotsiaalmajanduslike- ja ökoloogiliste mõjurite analüüsi ning Euroopa Ühendamise rahastuga sõlmitud lepingutega ning eelmainitutele sõltumatult tellitud auditeerimisega näiteks riigikontrolli poolt!"

"NÕUAME, et otsustajad ei teeks otsuseid enne, kui nad pole andnud end otsustama valinud rahvale võimalust tutvuda otsuste reaalse mõjuga meie kõigi tulevikule ning trassivaliku alternatiividega ja arvestanud üldsuse seisukohti!"

Protest oli ajendatud eelseisvast Rail Balticu kokkuleppest, mille kolm Balti riikide peaministrit 31. jaanuaril peaksid allkirjastama. Meeleavalduse ajal selgus, et valitsus andis juba peaminister Jüri Ratasele volitse leping allkirjastada ning sellega kindlustada Rail Balticu valmimine.