GAGi uus hoone on Tallinnale tähtis objekt. Kalamajja kolitakse kooli 1.-6. klassi õpilased. Kooli direktor Hendrik Agur ütles täna, et plaan 1. septembril hoone avada on jõus. Tegemist ei ole aga mingi lihtsa renoveerimistööga. Hoone välimus ja sisemus muutuvad väga oluliselt. Et õigeks ajaks valmis jõuda, algasid ehitustööd enne loa saamist. Algab ju klasside komplekteerimine juba mõne kuu pärast.

„Kooli juhtkond, õpetajad ja huvigrupid koos koolipidajaga teevad kõik selleks, et õpilased saaksid alustada 1. septembril õppetööd GAG I ja II kooliastme õppehoones Vana-Kalamaja 9," kinnitas Agur kirjalikult.

Ehitusregistris ei ole ühtegi dokumenti, mis viitaks, et hoonele on antud ehitusluba või mõni muu luba tööde teostamiseks. Agur ega Tallinna linn sellel teemal Ärilehega rääkida ei soovinud. Agur ütles, et see ei ole tema teema vaid töövõtja oma.

Agur kirjutas veel järgnevat:

„Kalamaja on kiiresti arenev turvaline elamispiirkond, kus tänu tormilisele ehitustegevusele kasvab elanike, sh laste arv hüppeliselt. Seoses Eesti Kunstiakadeemia õppehoone rajamisega tekib Vana-Kalamaja piirkonda omamoodi innovaatiline hariduskvartal ning laste õppimis- ja arengukeskkond muutub selles piirkonnas silmapaistvalt heaks.

Gustav Adolfi Gümnaasium soovib pakkuda õpilastele kaasegseimat, loovat, ruumikat, kogu koolipäeva vältel liikumist võimaldavat ja järjepidevale arengule suunatud õpikeskkonda. Seoses Vana-Kalamaja 9 õppehoone kasutuselevõtuga saame edaspidi õppetööd läbi viia ühes vahetuses (praegu I kooliaste kahes vahetuses) ning pakkuda rohkematele õpilastele motiveerivat õpikeskkonda, võimalusi ja oma tugevuste arendamisel ning tugevat platvormi õpingute jätkamisel gümnaasiumis. Kooli väärtused, õppe tase ja traditsioonid säilitatakse ning uus õppehoone integreeritakse lihtsalt ja loomulikult kooli igapäevasesse viljakasse tegevusse. Nii nagu see on juba kestnud 385 aastat. Olgu mainitud, et tänagi töötab kool neljas õppehoones. Lisandub lihtsalt viies õppehoone (ja mitte eraldi koolihoone) igapäevase õppetöö korralduse logistikasse, kuid see on meie jaoks tavapraktika ning sellega ollakse harjunud."

Tallinna linnalt, kes koolivõrgu reformi läbi viib, Ärileht eile ega täna kommentaari saanud ei ole.