EASi juhatuse esimees Sille Talvet-Unt ütles, et kuigi tahtlikke rikkumisi pole tuvastatud, on OÜ Ermamaa projekti menetlemise erinevates etappides tehtud vigu.

"Näiteks oleks EAS võinud 2016. aasta sügisel põhjalikumalt kaaluda, kas 2012. aastal tehtud otsus kehtetuks tunnistada ja juba siis viia läbi uus terviklikum analüüs," lausus Talvet-Unt.

„Vaadates kogu protsessi tervikuna näeme, et eksimuste peamiseks põhjuseks oli asjaolu, et antud projekt oli igas mõttes tavapäratu. See on unikaalne olukord, kui toetuse saaja ei saa lubatud plaane ellu viia seoses presidendi ametisse asumisega."

Õiguslikud analüüsid tõid välja, et toetuse saajale lisatagasinõude esitamiseks puudub piisav juriidiline alus ning edasi vaidlemine kohtus on õiguslikus mõttes perspektiivitu. Kuna tagasinõude suuruse määramisel eksis EAS, siis viiks tänases olukorras OÜ-le Ermamaa lisanõude esitamine pikaajalise kohtuvaidluseni, kus EASil poleks piisavalt juriidilisi argumente, et jõuda eduka lahendini. Tasudes summa omavahenditest välistab EAS tõenäoliselt pikale veniva kohtuvaidluse ja sellega kaasnevad ettenägematud rahalised kulud.

„Konsulteerisime EASi nõukogu ja mitmete ekspertidega, et jõuda parima lahenduseni. Meil on kahju kujunenud olukorra pärast, kuid oleme sellest õppinud ja tegime nüüd õiguslikult korrektse ja lõpliku otsuse," ütles EASi juhatuse esimees Sille Talvet-Unt. „Oleme põhjalikult kogu terviku üle vaadanud ja loodame, et saame vaidlused antud teemal lõpetatuks lugeda."

08.novembril 2016. aastal Ermamaa projekti osas alustatud uue haldusmenetluse tulemusel tagastab EAS Euroopa Komisjonile lisaks 80% toetussummast ehk 152 314,24 eurot.

TAUST

OÜ Ermamaa sai 2006. aastal EASi vahendusel Euroopa Liidu struktuurifondidest toetust projektile, mille kogu eelarve oli 380 785,60 eurot ja sellest toetus oli 190 392,80 eurot. Projekti eesmärk oli Viljandimaal asuva Ärma turismitalu arendamine. Seoses OÜ Ermamaa tollase osaniku ja juhatuse liikme Evelin Ilvese abikaasa Eesti Vabariigi presidendiks saamisega peatati 2007. aastal EASi juhatuse otsusega projekti sihipärase kasutamise kohustus kuni presidendi ametiaja lõpuni.

Toetuse saaja palvel tegi EASi juhatus 30. märtsil 2012 uue otsuse, et toetuse saajal tuleb EASile maksta tagasi toetusest 10%, kui turismitalu arendamisega ei jätkata.

Pärast presidendi ametiaja lõppu kohustas EAS Ilvest maksma Ärma turismitalu arendamiseks saadud 190 000 eurosest toetusest tagasi 10 protsenti ehk napilt 20 000 eurot. Selle ka Ilves koheselt tasus.

Rahandusministeeriumi audit leidis aga, et 2012. aastal tehtud otsus nõuda Ermamaalt tagasi 10% toetust oli langetatud valedel õiguslikel alustel ja tegelikult oleks pidanud sisse nõudma 90% summast ehk 171 000 eurot ning toonane otsus erakordselt soosiv.

Juba novembris ütles toonane EAS-i juht Hanno Tomberg (kellele osaliselt just Ermamaa skandaal ka ametikoha maksis), et kui Euroopa Komisjon ja rahandusministeerium nõuavad, makstakse tagasinõutav summa EAS-i vaiete fondist.

Ilves ütles Eesti Päevalehele antud intervjuus, et tegelikult on see väga lihtne ja selge lugu. "EL-i struktuuritoetuste reeglite järgi pidi EAS 2012. aastal tegema otsuse pooleliolevate projektide kohta ja otsustas, et minu abikaasa firma kas jätkab äriplaaniga pärast presidentuuri või temalt küsitakse tagasi nii ja nii palju? Et ise taastasin omaenda vahenditega esivanemate talu, abikaasa tahtis sinna lisada turismitalu komponendi, milleks ja ainult selleks andis EAS toetuse?

Mind valiti presidendiks, julgestuspolitsei hinnangul ei saanuks minu kodus turismitalu pidada, projekt ajatati, siis lahutasime. Ärma talu ja Ermamaa jäid mulle, presidendiaeg lõppes, mina ei osanud end näha eelmise abikaasa äriplaani elluviijana, EAS küsis osa toetust tagasi, maksin selle ära. See on tegelikult väga lihtne ja selge lugu."