SEB Eesti üksused lõpetasid 2016. aasta 84,7 miljoni eurose kasumiga. 2015. aasta lõpetas SEB Eesti 75,0 miljoni eurose kasumiga. SEB Eesti tegevustulud ulatusid aastaga 149,6 miljoni euroni (130,6 mln eurot 2015. aastal) ning tegevuskulud 61,2 miljoni euroni (57,3 mln eurot 2015. aastal). Laenukahjumite eraldisi vähendas pank 2015. aastal 1,4 miljoni euro ulatuses (2015. aastal vähendas pank 3,9 mln euro ulatuses eraldisi).

SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik kommenteeris SEB üksuste tulemust Eestis järgmiselt:

„Hoolimata aeglasest majanduskasvust, oli 2016. aasta SEB ettevõtetest ja eraisikutest klientide jaoks edukas. Kasvavad tulud suurendasid optimismi uute projektide alustamiseks nii äri- kui eraelus. Eesti majanduse suurimaks väljakutseks on endiselt lõhe ettevõtete tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Mittefinantsettevõtete müügitulu suurenes mullu esimese kolme kvartali jooksul 1,7 protsenti, kuid keskmine palk samal perioodil 7,6 protsenti. Kohanemisprotsess kõrgemate tööjõukuludega tundub olevat alanud, sest töötuse määr tõusis kolmandas kvartalis 7,5 protsendini. Samas on alates 2008. aastast kõrgeimal tasemel vabade ametikohtade hulk.“

Töötaja jaoks soodsad olud tööturul on käivitanud väga positiivse trendi: Eesti rahvaarv suurenes juba teist aastat järjest, seda just koju tagasipöörduvate eestlaste arvelt. Kahe aastaga on Eesti elanike arv kasvanud enam kui 4500 inimese võrra. Tõenäoliselt jääb sissetulekute kasv suhteliselt kiireks ka alanud aastal, mis kasvatab eratarbimist ja uute kodude soetamist.

2016. aastal andis SEB kodulaenusid välja 26 protsenti enam kui 2015. aastal. Kokku soetati või renoveeriti meie abiga eelmisel aastal 6000 kodu. Eraisikute laenuportfell kasvas eelmisel aastal 7 protsenti ja hoiused 10 protsenti. SEB kliendid pöörasid eelmisel aastal tähelepanu turvatunde suurendamisele, sõlmides enam kui 34 000 kindlustuspoliisi. Lisaks eeltoodule teenindati igat kümnendat klienti kontoris paberivabalt ehk kõik vajalikud dokumendid allkirjastati ja säilitati digitaalselt.