Seni on mõiste „vakants” olnud suurtes kaubanduskeskustes suhteliselt tundmatu, kuid olukord muutub: kaubanduskeskused laienevad ja uusi tuleb juurde. Muutunud on ka keskuste omanike suhtumine.