Firmade seas, kes esitasid kohtule avalduse Washingtoni osariigi hagi toetuseks Trumpi migratsioonikeelu vastu, on näiteks Apple, Facebook, Google ja Microsoft. Teiste mõjukate firmade seas on ka Uber, Reddit, Netflix ja Dropbox. Nimekirjast puudub Amazon, kes on varem küll avaldanud hagile toetust, kuid ei esitanud seda kohtule ning Tesla ja SpaceX, mis kuuluvad Trumpi majandusnõukogu liikmele Elon Muskile, kirjutas The Guardian.

Kohtule esitatud avalduses kirjutatakse, et migratsioonikeeld takistab innovatsiooni ja majanduse arendamist ja liskas kahjustab USA ettevõtete konkurentsivõimet.

Avalduses kirjutatakse, et immigratsiooni pooldamine ei ole hea ainult immigrantidele, vaid ka USA ettevõtetele, töötajatele ja tarbijatele, kes saavad kasu andekate sisserändajate tööst.

Washingtoni osariigi esitatud hagis on kaks põhilist seisukohta, mille alusel tahetakse immigratsioonikeeld õigustühiseks tunnistada: keeld kehtestati omavoliliselt õigusliku aluseta ning see on rahvuseliselt diskrimineeriv.