On hakatud mõistma, et kultuur pole ühiskonnas vaid saaja, vaid ka väga oluline andja ning et kultuuri ja loovuse roll on teadmispõhise majanduse ülesehitamisel eluliselt tähtis. Alustavale ettevõtjale tähendab see muutunud suhtumine võimalust teostada end loomevaldkonnas ning samal ajal saavutada majanduslik kindlustatus ja panustada ühiskonna arengusse.

Loometegevuse mõiste on avar

Loomeettevõtjate hulka ei kuulu üksnes kunstnikud, disainerid ja kultuuritegelased, loometegevuseks peetakse ka käsitööd, huvitava looga leiva küpsetamist, põneva lauamängu tootmist ja fototeenuste pakkumist. Samuti võib loomeettevõtja näiteks arendada internetimängu või suhtlusportaali.

Individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskustel ning andel põhinev majandustegevus ei ole uus nähtus, kuid loomemajandusest (creative industries) hakati rääkima alles selle sajandi alguses. See valdkond seob kultuuri ja majanduse ühte ning täidab ka teiste majandusharude vajadusi. Loomemajanduse südames asuvad sellised klassikalised alad nagu kujutav kunst, kirjandus, muusika ja film. Sellest tuumast on kasvanud välja mitmesugused kultuuritooteid ja -teenuseid pakkuvad majandusharud, näiteks muusika- ja filmitööstus ning kirjastamine.

Loomemajandus hõlmab ka tegevusharusid, mis kasutavad kultuuri sisendina, kuid mille väljund on peamiselt funktsionaalne. Nende seas on arhitektuur, moekunst, disain ja reklaam, mis seostuvad ülejäänud majanduse ning ettevõtlusega juba väga otseselt.

Lugege lisaks SEB blogist: Teil on hea äriidee! Millest alustada?

Loomeettevõtja lisab kvaliteeti

Loomemajandus annab teistele majandussektoritele lisaväärtust, aidates neil edendada ärimudelit, tooteid ja teenuseid ning müüki ja turundust. Nii näiteks sõltub audio- ja videotehnika tootja edu otseselt seadmetele pakutavast sisust. Hea disain on oluline aga lausa iga toote ja teenuse puhul.

Mida rohkem kasutavad teised majandusharud oma konkurentsivõime suurendamisel loomeettevõtteid, seda rohkem saame loomemajandusest rääkida.

Riik toetab

Loomeinimestel on sageli häid ideid, kuidas meie elukeskkonda mõnusamaks muuta. Seepärast nähakse loomeettevõtluses aina suuremat potentsiaali ka riigi tasandil.

Loomemajanduse riikliku toetamise eesmärk on siduda kultuuri- ja loomevaldkonna potentsiaal ettevõtlusega, et soodustada uue ambitsioonika ärimudeliga firmade juurdekasvu. Samuti loodetakse valdkonna arenguga kaasa aidata ekspordile: loomeettevõtluse eestkõnelejad soovivad, et Eestit tuntaks maailmas just loominguliste, kõrgetasemeliste ja konkurentsivõimeliste toodete järgi.

Kontakti- ja tugivõrgustik

Loovat majandust ja ettevõtlikku loovust väärtustavad ning arendavad Eestis mitmesugused katusorganisatsioonid ning alustavate ettevõtjate inkubaatorid.

  • Loov Eesti on loomemajanduse infokeskus ja loomeettevõtja abiline.
  • Tallinnas Baltika kvartalis avatud Loomeinkubaator on sobiv tegevuspaik alustavale ja kasvavale loomeettevõttele.
  • Tartus koordineerib loomemajandust ja tegutseb ettevõtlusinkubaatorina Tartu Loomemajanduskeskus.
  • ESA Loomemajanduse Arenduskeskus aitab loomeettevõttel ja -isikul arendada ettevõtlust, muutuda rahvusvaheliseks ning võimendada müüki välisturgudel.
  • Loomemajandust toetab rahaliselt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Kuidas alustada?

Soovime, et teie äri algus oleks võimalikult lihtne. Külastage SEB Eesti Alustava ettevõtja portaali, kust leiate ettevõtte loomisega seotud informatsiooni, inspireerivaid ideid ning kasulikke lahendusi ja tööriistu.