Audit, mille Eesti Energia nõukogu tellis Advokaadibüroolt Varul, näitab, et Eesti Energia eelmine juhatus esitles nõukogule investeeringut õlitehasesse Enefit280 kümnete miljonite eurode võrra väiksemana ja tegelikkusest märksa tasuvamana. Nõukogu ja üldkoosoleku ehk ministri eest varjati infot ja suuri riske, investeerimisotsus tehti läbikaalumata ja puudulikult ette valmistades.