Lapsiku pildiga taotluse on 20. jaanuaril registrisse vahendanud Lasveti patendibüroo. Tegeliku taotleja kohta registris praegu veel infot ei ole.

Eesti kaubamärgiseaduse kohaselt ei saa kaubamärgina õiguskaitset tähis, mis läheb vastuollu avaliku korra või heade tavadega.