„Eelnõu eesmärk on võrdsustada turul tegutsevate ja turule tulevate ettevõtjate tegevustingimusi, soodustada uute makseteenuste turu laienemist õiglase konkurentsi tingimustes ning tagada makseteenuste kasutajatele teenuste läbipaistvus, turvalisus ning tarbijaõiguste kaitse," ütles rahandusminister Sven Sester.

Traditsiooniliste makseteenuste kõrvale on tekkinud uuenduslikke makseteenuseid. E-kaubanduse klientidele ja kaupmeestele tähendab uue makse algatamise teenuse pakkumine veelgi laiemaid võimalusi kaupade eest tasumiseks. Kontoteabe teenus aga võimaldab klientidel saada ühe päringuga koondinfot oma finantsseisundi kohta. Neid uudseid teenuseid turul peetakse oluliseks konkureerivaks jõuks nii teenuse hinna kui mugavuse tõttu.

Kliendi tuvastamine on osutunud tõsiseks väljakutseks just interneti ja mobiilside kaudu tehtavate maksetehingute puhul ning erinevate uuringute kohaselt on risk pettuse ja konfidentsiaalse informatsiooni varguse ohvriks sattuda aasta-aastalt tõusnud. Makseteenuste kasutamisega seotud turvalisuse riski aspekti on peetud tõsiseks innovaatiliste makseteenuste kasutamist ja makseteenuste turu arengut pidurdavaks teguriks. Ka uue makseteenuste direktiivi üheks eesmärgiks on minimeerida elektrooniliste maksetega seotud turvariske.

Eesti peab ELi uue makseteenuste direktiivi üle võtma hiljemalt 13. jaanuariks 2018. Sellega tekib pankadel ja teistel makseteenuse pakkujatel kohustus nõuda internetiülekannete teostamisel klientide tugevat autentimist. Täna kasutuses olevad paroolikaardid ei vasta tugeva autentimise nõuetele ning neid peetakse ebaturvalisteks, kuna koode on võimalik hõlpsasti kopeerida. Rõhutame aga, et kliendid saavad end turvaliselt autentida juba täna kasutatavate vahenditega, nt koodikalkulaatorid, ID-kaart ja mobiil-ID.

Nõuete jõustumise täpne aeg sõltub rakendusaktide väljatöötamisest ELi tasandil. Esialgsete plaanide kohaselt piiratakse paroolikaartide kasutamist väga ulatuslikult alates 2018. aasta teisest poolest.

Rahandusministeerium ootab eelnõu kohta ettepanekuid märtsi esimeses pooles.

Seadus on plaanitud jõustuma 13. jaanuar 2018.