Katusepollarid liigitatakse olemuselt kerg- või massiivpollariteks. Veel on olemas ajutised kinnituspunktid ja kinnitussüsteemid.

  • Kergpollarid valmistatakse põhiliselt roostevabast materjalist ja neid kasutatakse ainult inimeste turvamiseks. Kergpollarite ühe süsteemiga saab turvata korraga kuni kolme inimest.
  • Massiivpollarid aga valmistatakse terasest ja on kaetud korrosioonikaitsekihiga. Massiivpollareid kasutatakse nii inimeste turvamiseks kui ka seadmete, reklaamide ja muude paigaldiste kinnitamiseks katusel.

Katusel võib eksida ka proff

Katusel olles võib inimene kaotada ohu- ja kohataju ning tasakaalu isegi siis, kui ta töötab katustel iga päev. Lisaks võib alt vedada heitlik ilm, teadvusekaotus, aga ka inimlik lihtne libisemine või kukkumine. Seda enam, kui katusel peab tegema pingutust nõudvat tööd. Evari Ehituse juhataja ja vastutava spetsialisti Rein Kala sõnul peaks katusepollareid kasutama juba siis, kui kõrgus on kaks või rohkem meetrit. Turvaseadmed peavad olema ehitatud ja reguleeritud nii, et kukkuv inimene ei puutuks kokku all oleva tasapinnaga. Ohutu kukkumise tarbeks ei tohi kasutatava turvaköie vaba lõtk olla üle 2 meetri.

Serifikaat tagab kvaliteedi

Sertifitseerimata turvavarustuse kasutamine katustel võib viia üliohtlike tagajärgedeni. Ehitusettevõtjatelt nõutakse turvavarustuse kasutamist ja enamasti seda korrektselt ka täidetakse, kuid katusepollareid läheb vaja muudelgi ametipostidel: aknapesijad, korstnapühkijad, katuseparandajad jne, aga ka üldiselt kõigile katusel liikujatele turvalisuse tagamiseks on pollar vajalik lahendus.

Kõiki tehases valmistatud pollarite partiisid katsetatakse laborites ja iga pollar tähistatakse tehase sertifikaadi märgisega, tagades kvaliteedi. Turvasüsteemi paigaldamisel pannakse süsteemile ka vastav silt, millele märgitakse peale tehase andmete ka turvasüsteemi paigaldaja andmed ja paigaldamise aeg. Sertifitseerimata katusepollarite kasutamine on väga ohtlik, sest pollarite valmistamise kvaliteet, neile lubatud koormus, pollarite käitumine koormuste rakendumisel on teadmata.

Kuidas ohutuses veenduda?

Kala sõnul tuleb katusepollarid paigaldada ehitusprojekti järgi — nii arvestatakse konkreetse pollari valmistanud tehase paigaldusjuhendit. Pollari paigaldusviis sõltub alusest, kuhu pollar paigaldatakse, sest erinevatele alustele valmistatakse eri kinnitusviisiga pollareid. Pollaritega on kaasas spetsiifilised kinnitusvahendid ja seetõttu võib kogu süsteemi paigaldada ainult selleks väljaõppe saanud meister. Turvasüsteeme peab ka regulaarselt kontrollima ja vajadusel korrastama.

Pollarid on heaks abimeheks ka katusel erinevate objektide paigaldamiseks — töö sujub kiiremini ja mugavamalt.

Õigus pollareid paigaldada on firmal OÜ Evari Ehitus. Uuri lähemalt www.evari.ee/teenused või küsi evari@evari.ee.

Jaga
Kommentaarid