Nüüdseks on aga uue, pikaajalise maksulahenduse väljatöötamine jäänud VKG juhtide meeles toppama. "Valitsuse kiire reageerimine nafta hinna drastiliselt kiirele langusele ja suund pikaajalise maksulahenduse pakkumisele leevendasid kriisi mõjusid ja lõi pinnase sektori ettevõtetele kriisist kiiremaks väljumiseks," kiidavad Asmann ja Eldermann Taavi Rõivase hingusele läinud valitsust.

VKG juhid on veendunud, et põlevkivi kaevandamisõiguse uus tasusüsteem tuleb rakendada alates järgmise aasta 1. jaanuarist. "20. juunil 2016 keskkonnaministeeriumist valitsusele saadetud ressursitasude määruse eelnõu seletuskirjas on öeldud, et uued ressursitasud kehtiksid kuni 2017. aasta 31. detsembrini, pärast seda rakendub rahandusministeeriumi juhtimisel koostatav uus ressursitasu süsteem. Tänavu jaanuaris toimunud „Põlevkivi optimaalse tasustamise uuringu“ avalikustamisel teatas aga keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus, et ministeerium ei pea võimalikuks uute maksumäärade kehtestamist alates 2018. aastast tulenevalt vajadusest teostada täiendavaid keskkonnamõjude uuringuid," kritiseerivad VKG juhatuse liikmed.

VKG leiab, et põlevkivi kaevandamisõiguste tasustamise süsteemi osas määramatuse pikendamine on lubamatu. "Põlevkivisektor, kui Eesti investeeringumahukaim majandusharu, vajab elementaarset kindlust tuleviku maksukeskkonna suhtes. Suutmatus või tahtmatus luua stabiilset maksukeskkonda on äärmiselt negatiivseks signaaliks nii investoritele kui investeeringute finantseerijatele. Leiame, et Eesti riigil puuduvad takistused oma lubaduste ellu viimiseks," seisab peaministrile läkitatud kirjas.

Samuti arvustavad VKG juhid Eesti Energiat. "Kuni säilib Eesti Energia turgu valitsev positsioon põlevkiviressursile ligipääsul ja pole tagatud tooraine kõigile turul tegutsevatele olemasolevatele tootmisvõimsustele, on lubamatu eelistada Eesti Energia hääbumisele suunatud ebaefektiivset otsepõletamist efektiivsema õli- ja elektri koostootmisele. Võrreldavate turutingimuste juures otsepõletamise teel elektritootmine ei suuda kanda samaväärset maksukoormust efektiivsema õlitootmisega. Samas seisavad põlevkiviressursile ligipääsu puudumise tõttu VKG-l kaks Kiviter tehnoloogial töötavat põlevkiviõli vabrikut. Tänase jaotussüsteemi puhul tähendaks erandi lubamine, et riik eelistab ebaefektiivset tootmist ja madalat maksutulu efektiivsele tootmisele ja kõrgemale maksutulule. Põlevkivi jaotussüsteemi kitsaskohad tähendavad riigile saamatajäänud maksutulu ja loomata töökohti," väidavad Asmann ja Eldermann.