EMSA juhatus taotles kirjas Rail Balticu kiirraudtee projekti peatamist kavandatud kujul kuni selgub, kui palju läheb raudtee ülalpidamine maksumaksjatele maksma. Euroopa Liidu direktiivist lähtudes peab Eesti tagama raudtee infrastruktuuriettevõtjale tulude ja kulude tasakaalu, teatas EMSA. "Tänase seisuga puudub projektil igasugune äriplaan ja mitme transpordi valdkonnas tegutseja hinnangul ei jätku kiirraudtee kulude-tulude tasakaalu saavutamiseks ei reisijaid ega kaubavooge," märkis ametiühing.

Ametiühing juhtis kirjas tähelepanu, et Eestil puudub oma kaubalaevastik. Ehkki 2012. aastal kinnitatud merenduse arengukavas nähakse ette kodumaistele reederitele konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna loomine pole täna selles osas tegudeni jõutud, kirjutas EMSA juhatus riigikogule ja valitsusele.

"Seetõttu jääb laekumata ka märkimisväärne lisandväärtus sektorist, mis on kuulutatud ELis prioriteetseks ja eelisarendatavaks valdkonnaks," seisab kirjas. "Kus on terve mõistus, et kulutada sadu miljoneid kiirraudteele kui transpordi infrastruktuurile, mis hakkab edaspidiselt maksumaksja raha sööma, mitte aga meretranspordi eelisarendamisele, mis võimaldaks täiendava tulu teenimist nii meretranspordi teenuste turul kui ka seonduvates teenindavates majandusharudes maismaal?"

EMSA tegi valitsusele kirjas ettepaneku suunata Rail Balticu trassile mõeldud raha keskkonnasäästliku ja tulusa meretranspordi eelisarendamiseks Eestis, sealhulgas uue rahvusliku kaubalaevastiku rajamiseks.