Rimi kommunikatsioonispetsialisti Katrin Batsi selgitusel leidis juhtum aset möödunud reedel Nurmenuku Rimis.

"Teenindaja keeldus joobetunnustega noortele alkoholi müügist ning seepeale läks üks noormeestest endast välja ning viskas teenindajat kukliga.
Tegemist on väga kahetsusväärse juhtumiga," kommenteerib Bats.

Ta lisab, et Rimi on uhke oma teenindaja üle, kes jäi kriitilises olukorras rahulikuks ning lahendas keerulise situatsiooni väga oskuslikult.

"Kogu see juhtum aga annab veel kord aimu, kui tähtis on teenindaja ametis vastutustundlikkus ning kuivõrd oluline on, et kõikide kaupluste, mitte vaid Rimi müüjad keelduksid alkoholi müügist joobes kliendile. Kui joobes inimesele alkoholi müügist keeldumine oleks Eesti ühiskonnas normiks, teeks see meie teenindajate elu palju lihtsamaks," leiab Bats.

Lääne-Harju politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Erkko Piirimägi ütles, et konkreetsel juhul politseid sündmuskohale ei kutsutud.

"Sellest hoolimata oleme videoga tutvunud ning sellisele käitumisele ei ole kindlasti õigustust. Oleme suhelnud kaupluse töötajatega ning kogunud infot juhtunu kohta. Täpsemad asjaolud ning konflikti põhjused on selgitamisel," märgib Piirimägi .

Ta lisab, et kui konflikti ajendiks oli kassapidaja meelekindlus mitte müüa joobes kliendile alkoholi, siis kiidab ta müüja meelekindlust ning julgust seista nende põhimõtete eest. "Agressiivsele käitumisele avalikus ruumis, olgu selleks liiklus, tänav või kauplus, ei tohi olla kohta," toonitab Piirimägi.

Hea lugeja - kirjuta meile kasulik@delfi.ee, kui nägid juhtunut pealt või oled pidanud varem millegi sarnase tunnistajaks olema. Kirjuta, kuidas olukord lahenes ning kuidas teised ostjad toimunule reageerisid!

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid