"Mitu kasutuses olevat ametisõidukit on teie ministeeriumi haldusalas seisuga 1. jaanuar 2017 ja palju kulus neile raha? Palun tooge vaija autode arv haldusala asutuse kaupa, markides, kas see on liisitud, renditud või omandis ning milliste ülesannete/funktsioonide tarbeks on see soetatud," seisab Herkeli päringus.

Välisministeeriumi haldusala kasutuses oli 01. jaanuar 2017 seisuga 102 sõidukit, millest kaheksa sõidukit on hetkel võõrandamise ootel. Sõidukitega kaasnes 2016. aastal 621 707 euro mahus kulutusi, mis jagunesid järgnevalt:

Kütus: 132 164 eurot
Korrashoid ja korrashoiumaterjalid: 40 160,90 eurot
Remont: 132 531,15 eurot
Kindlustus: 150 697,29 eurot
Rent: 61 796,95 eurot
Muud majandamiskulud: 104 357,28 eurot

Välisministeeriumis on ministri kasutuses ametisõiduk Audi A6, mis on liisitud 2014. aastal ja kantsleri kasutuses ametisõiduk Audi A6, ostetud 2016. aastal hinnaga 48 098 EUR. 2016. aastal oli välisministrid Marina Kaljurand, Jürgen Ligi ja Sven Mikser.

Ministri ametiauto Audi A6 sedaani kütusepaagi maht on 65 liitrit. Tundub uskumatuna, kuid Andres Herkeli arupärimise vastusest selgub, et välisministri ametiauto kütusele kulub kuus keskmiselt vaid 103 eurot.