Riigikohtu halduskolleegium otsustas eile, et reformierakondlase Keit Pentus-Rosimannuse juhitud keskkonnaministeerium andis 2011. aastal Eesti Energiale (Enefit Kaevandused AS-ile) Uus-Kiviõli kaevanduse põlevkivi kaevandamise loa ebaseaduslikult, ja tühistas selle.

Riigikohus märkis, et sel ajal kehtinud maapõueseadus ei võimaldanud anda uut luba, millega ületati kaevandada lubatud aastamäära 20 miljonit tonni (vt kõrvallugu). Luba oli vastuolus nii maapõueseaduse kui ka põlevkivi arengukava eesmärkidega, sest mõlema siht on põlevkivi kaevandamise mahu vähendamine.

Kui Eesti Energiale anti luba, mida taotlesid ka Viru Keemia Grupp (VKG) ja AS Riverito, tekkis olukord, mis jättis tagaplaanile keskkonnasäästlikkuse põhimõtte ja vähendas ühtlasi konkurentide võimalusi vaidlusalustele põlevkivikogustele tulevikus konkureerida, leidis riigikohus.