Mõõtmiste eesmärk oli saada ülevaade sideettevõtjate võimekusest pakkuda mobiilset internetiteenust ja anda tarbijale objektiivset infot mobiilse interneti levialade ning andmesidekiiruste kohta.

Mõõtmised sooritati lisaks 159-le fikseeritud mõõtepunktile ka sõidu pealt 2 km intervalliga ning saadi ca 1500 täiendavat mõõtetulemust.

Võrreldes eelmise aastaga on hästi arenenud Tele2 ning Elisa 4G LTE võrkude levialad. Kogu mõõteteekonna jooksul oli 1500 punktist 4G LTE teenus Telial kättesaadav 97% punktides, mis näitab võrgu väga head katteala.

Elisa vastav näitaja on 92% ning Tele2 90%, mida võib samuti pidada heaks tulemuseks. Kõik sideettevõtted on hoogsalt panustanud ka 4,5G võimekusega tugijaamadesse, mis tõstsid antud mõõtmistel kiiruste maksimumid 240 megabitini sekundis.

4,5G võrgu laienemine tõstis märgatavalt ka keskmisi kiiruseid.

Mõõtmistulemused näitavad, et suurima keskmise allalaadimiskiiruse fikseeritud mõõtekohtades 72 Mbit/s saavutas Telia, Elisa keskmine kiirus oli 47 Mbit/s ja Tele2-l 52 Mbit/s.

Üleslaadimise keskmised kiirused fikseeritud mõõtekohtades olid vastavalt Telial 27 Mbit/s, Elisal 20 Mbit/s ja Tele2-l 22 Mbit/s.

Sõidu ajal mõõdetud kiirused olid võrreldes seisu pealt mõõdetutega ootuspäraselt kolmandiku võrra aeglasemad, kuid siiski head.

Viimaste aastate näitajate põhjal võib tõdeda, et võrgud on jõudsalt arenemas uute kiiruste suunas ning turul on ka laiem valik telefone, mis seda võimaldavad.

Kui seni räägiti 4G võrkude allalaadimiskiirusest kuni 150 Mbit/s siis täna on reaalselt kättesaadavad kiirused juba üle 300 Mbit/s ning suund on mobiilsideoperaatoritel 600 Mbit/s.