Viis protsenti Eesti inimestest aga on oma optimismis meile kõigile eeskujuks ja loodavad lotovõidule ja ei plaani seega üldse tööd teha.

Ettevõtete jaoks on pideva valuteema motivatsioon ning kuidas hoida inimesi enda juures piisavalt pikalt. GoWorkaBiti kinnitusel on vastus väga lihtne. Tuleb pakkuda inimestele vabadust ise otsustada, kuidas töö tehtud saab.

Kui seda ei ole võimalik teha, siis kas palgaga saab asja kompenseerida? Jah, mingil määral on see võimalik. 38% vastajatest oli nõus valima 10% suurema palga ja loobuma paindlikkusest, sest nende jaoks ei ole see liialt suur ohverdus. Samas lausa 55% siiski loobub palgatõusust ja valib selle asemel paindliku tööaja. 11% vastajatest peab paindlikkust lausa kõige suuremaks väärtuseks, mida tööandjad pakkuda saavad (võrdluses toreda tiimi, hea palga ja põneva tööga). Samuti oli suurem paindlikkuse soov tulevikus neil, kes täna õpivad ja on alles sisenemas tööturule.

Kuidas siis peaks tegutsema need ettevõtted, kus palgaga ei ole võimalik töötajaid motiveerida ja ka töö nõuab kellast kellani kohalolekut? Vastus on, et ühes neist kahest tuleb teha muutus, et leida endale kvaliteetset tööjõudu. Muud lihtsalt üle ei jää. Kui ei ole palka võimalik tõsta, siis peab leidma võimaluse anda vabadus töötajatele ise valida tööaega ja koostada omale graafikuid.

Läbi GoWorkaBiti tööampsude on tehtud enam kui 200 000 töötundi suuresti just nendes ettevõtetes, kes selle dilemmaga maadlevad. On suur hulk inimesi, kes soovibki vaid osalise ajaga ja ise valitud graafikuga tööd teha. Suur hulk tudengeid, vanemaid inimesi ja juba graafikuga töötavaid inimesi oleks valmis lisaks oma praegustele tegemistele osalema rohkem tööturul, kui vaid oleks nende jaoks piisavalt paindlikke võimalusi.

Küsitluses osales 2848 GoWorkaBiti kasutajat vanuses 16-70, vastajate keskmine vanus oli 29 ja 85% vastajatest kuulus vanusegruppi 18-32 a. 1670 vastajat märkis elukohaks Tallinn, 330 Tartu, ülejäänud vastajad olid väiksematest linnadest ja maakohtadest. 77% vastajatest olid naised.