Ettevõttes hangete läbiviimise eest vastutava projektijuhi Vaiko Eggerti sõnul saadakse hanke tulemusena endale partner, kes aitab koondada vajalikku ekspert-teadmist võimalikest riskidest ja nende ennetamisest.

Riskianalüüs teostatakse kahele projekti osale eraldi: - I osa: riskianalüüs, mis keskendub projekti elluviimisele - praegusest planeerimisfaasist kuni raudtee eeldatava ehitamise alguseni (2017-2020);- II osa: riskianalüüs, mis keskendub riskidele raudtee ehitamisest kuni kasutusele võtmiseni (kuni 2026).

Riskianalüüsi hankele on oodatud osalema kõik ettevõtted, kellel on riskianalüüsi teostamise kogemusi mastaapsetest infrastruktuuriprojektidest. Rohkem infot hanke sisu ja kvalifitseerimistingimuste osas leiab Riigihangete Registrist.

Lisaks riskianalüüsi hankele, teostab Rail Baltic Estonia hetkel Muuga kaubaterminali analüüsi, millega keskendutakse sellele, kuidas siduda Rail Baltic parimal viisil Muuga sadama piirkonnas olemasoleva infrastruktuuriga, lisas Eggert ja täpsustas, et vastav uuring valmib septembris.