Aasta lõpus arestis maakohus osaühingule St. Ola Maritime kuuluva parvlaeva osaühingu Väinamere Liinid võla katteks. Nimelt on Väinamere Liinid riiklikule sadamahaldusfirmale Saarte Liinid võlgu sadamakasutustasu ajast, mil Saaremaa ja Hiiumaa ning mandri vahelist ühendust opereeris veel Väinamere Liinid.

Ettevõtete kett, mis viib St. Ola tegeliku omanikuni, on pikk, ning selle punumine on peamiselt aset leidnud viimasel suvel, mil on registreeritud ka laevaregistri järgne omanikfirma St. Ola Maritime OÜ.

St. Ola Maritime kuulub osaühingule Aquatal, mis kuulub osaühingule Compakt Capital, mis kuulub osaühingule Compakt Kinnisvara, mis kuulub aktsiseltsile Holostovi Kinnisvarahaldus. Holostovi Kinnisvarahalduse aktsionärid on Vjatšeslav Leedo ja Saaremaa Laevakompanii, mille aktsionär on samuti Leedo. Seega kuulub laev Leedole.

Osaühingul Väinamere Liinid on äriregistri põhjal omakorda kolm osanikku: Holostovi Kinnisvarahaldus, Saaremaa Laevakompanii ja VL Investeeringud OÜ. Et teiste ettevõtete omanik on Leedo ja ka viimase osaühingu ainus omanik on Leedo, on Väinamere Liinide 100% omanik samuti Leedo.

Sarnaselt Saarte Liinidega nägi olukorda ka Pärnu maakohus, kui otsustas ühe Leedo äriühingu võla katteks arestida teise Leedo äriühingu parvlaeva. Tallinna ringkonnakohus aga hindas asja teisiti ning tühistas veebruari keskel aresti.

"Sisuliselt käib vaidlus selle üle, kes on reeder," märkis Vatsfeld. Ringkonnakohtu otsuse kohaselt ei suutnud hageja, Saarte Liinid, tõendada, et Väinamere Liinid oli St. Ola reeder. Samas töötas St. Ola Väinamere Liinide opereeritavatel liinidel.

Et Saarte Liinid pöördus omakorda ringkonnakohtu otsuse muutmiseks riigikohtusse, on ringkonnakohtu otsus praegu jõustumata. "Täna arest püsib," ütles Vatsfeld.

Kui riigikohus peaks aga otsustama avaldust mitte menetleda, jääb kehtima ringkonnakohtu otsus ja laev vabastatakse aresti alt. "Me oleme ka selleks olukorraks valmis," sõnas Vatsfeld.

Väinamere Liinid väidab, et lepinguperioodi jooksul on Saarte Liinid jätnud täitmata sadamatasudest tulenevad kohustused ning on seetõttu võlgu 980 000 eurot. Vastavalt tegi Väinamere Liinid tasaarvelduse sadamatasudega, mida ta veel maksma oleks pidanud ning jättis need maksmata.

Saarte Liinid peab aga Väinamere Liinide ligi miljonieurost nõuet alusetuks. Riigifirma kinnitusel on Leedo ettevõte 0,9 miljoni euro eest sadamatasusid võlgu.

Võla katteks on mitte üksnes arestitud St. Ola, vaid ka viimane osa riigidotatsioonist parvlaevaühenduse eest, 0,3 miljoni eurone summa.