Brandemi poolt läbiviidav tudengite uuring on varasematest metoodiliselt täpsem, kuna tööandjate pingerea koostamisel võetakse arvesse nii seda, millises organisatsioonis soovitakse töötada kui ka seda, kus ei soovita töötada.

„Tööandja maine tudengite seas on väga oluline näitaja. See peegeldab tööandja tulevikupotentsiaali ja eelkõige just ettevõtte potentsiaalset konkurentsivõimet tulevikus" ütles Brandemi tegevjuht Paavo Heil. „Tööandjate atraktiivsuse pingerea esikümnest saame lugeda nende tööandjate nimesid, kes on lähtunud töökohtade loomisel, motivatsioonimudeli kujundamisel ja värbamiskommunikatsioonis tudengite ootustest ja konkurentsiolukorrast tööturul," lisas Heil.

Uuringu tulemused näitavad, et tudengid peavad tööandja valikul kõige olulisemaks seda, et tööandja toetab töötajate isikliku arengut (61% vastajatest), tööandja arvestab töötaja isikliku elu vajadustega (60%) ja väärtustab uusi ideid (50%). Materiaalsetest väärtustest soovitakse eelkõige häid töövahendid (56%) ja õpingute toetamist (54%). Materiaalsetest hüvedest populaarsuselt kolmas tegur on keskmisest kõrgema töötasu pakkumine tööandja poolt, mida peab väga oluliseks 43% Eestis õppivatest tudengitest.

Tudengite jaoks ei ole eriti oluline et, tööandja oleks avalikkuses laialt tuntud - seda peab tööandja valikul väga oluliseks vaid 10% vastajatest. Ka ei oodata, et tööandja näol oleks tegemist oma valdkonna turuliidriga (7%). Oma tööaega soovib iseseisvalt korraldada 26% ja töö tegemise asukoha üle soovib kindlasti ise otsustada 21% tudengitest.

Organisatsioonid, kus tudengid ei soovi töötada, on paistnud aga silma eelkõige negatiivsete meediakajastuste, töötajate kehva kohtlemise ja igava töö poolest. Teatud määral mõjutab tööandjate atraktiivsust negatiivselt ka osade tegevusvaldkondade kehvem maine võrreldes teiste valdkondadega.

Eestis õppivate tudengite seas atraktiivseimad tööandjad (märts 2017):

1. Swedbank AS

2. Eesti Energia AS

3. Transferwise Ltd Eesti filiaal

4. Skype Technologies OÜ

5. Pipedrive OÜ

6. Telia Eesti AS

7. Google Inc

8. Nortal AS

9. AS LHV Pank

10. AS Tallink Grupp

Swedbank oli hinnatuim tööandja majandus- ja õigusteaduse tudengite seas ning ka üldkokkuvõttes.

„Oleme meile osaks saanud tunnustuse üle väga rõõmsad," kommenteeris uuringu tulemusi Swedbank'i personalidirektor, Ülle Matt. „Swedbank töötab noortega väga aktiivselt. Juba mitu aastat saab meie suvisest praktikaprogrammist „Kick Start" osa sadakond tudengit, ent soovijaid on ligemale 10 korda rohkem. Umbkaudu neljandik neist jätkab hiljem oma karjääriteed meie juures. Praktikaprogrammis paneme rõhku panga erinevate töövaldkondade tutvustamisele, et noored saaksid Swedbankist võimalikult tervikliku ülevaate. Meil on kokku enam kui 360 erinevat ametikohta väga erinevatest valdkondadest ja võimalusi seega palju. Püüdes tulevikku ennustada, ütleksin noortele, kes täna teevad erialavalikut, et kindlasti on aina enam vaja inimesi, kes oskavad kokku panna teadmisi majandusest ja IT-st, kombineerida sügavamaid tehnilisi oskusi sisuliste teadmistega. Igasugune ärianalüütika ja andmeanalüüs on meie töös aina tähtsamad," lisas Matt.

Keda küsitleti?

2017. aasta veebruaris ja märtsis Brandemi poolt läbi viidud uuringus osales 2389 üliõpilast üle kogu Eesti, kokku 19 ülikoolist ja rakenduskõrgkoolist. Uuringus osalenud tudengitest 55% töötas vastamise hetkel. 33% vastajatest õppis rakenduskõrghariduse-, 32% bakalaureuseõppe- ja 17% magistriõppe tasemel. Eelistatud tööandjate järjestamiseks paluti tudengitel märkida kolm organisatsiooni nime, kus nad soovivad töötada ja kolm organisatsiooni, kus nad ei soovi töötada ning märgitud tööandjaid ka iseloomustada. Kokku hinnati uuringus 346 erinevat tööandjat. Eelistatuimate tööandjate pingerida on varasematest täpsem, kuna selle koostamisel võetakse lisaks positiivsetele hinnangutele arvesse ka tudengite negatiivseid hinnanguid tööandjatele.