Pakuti nii lihttööd kui ka spetsialisti ametikohti, rohkesti tööpakkumisi on teenindus- ja tootmissektori töötajatele.

Eesti Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul pööratakse töömesside raames üha suuremat rõhku sellele, et lisaks tööotsijate ja tööandjate kokku viimisele oleks mess ka koht, kus on võimalik arutleda erinevatel töötamisega haakuvatel teemadel laiemalt.

„Sellel aastal keskendume IT valdkonna oskuste olulisusele nii üksikinimese seisukohalt kui ka Eesti kui terviku konkurentsivõimelisuse tõstmise tagajana. Samuti tutvustame messil 1. maist töötavatele inimestele avanevaid täiendus-ja ümberõppe võimalusi. Nagu traditsiooniks on saanud, viime messialal läbi erinevaid temaatilisi töötubasid ja pakume võimalust osaleda tasuta karjäärinõustamisel,“ rääkis Paavel.