Helenius usub, et piimandussektorit on vaja veel konsolideerida, et saada nii regioonis kui ka rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks. Järgmistel aastatel peaks sektoris tegema veel olulisi tehinguid, kuid Tere müük on märgilise tähendusega.

„Eesti töötlejad peaksid olema suuremad ja nende majandusnäitajad tugevamad, et julgeks riskida ja leida oma toodetele välisturge," ütles Helenius.