Töötukassa teatel oli kasv ootuspärane: veebruaris jätkus vähenenud töövõimega registreeritud töötute arvu kasv ning tulenevalt hooajalistest mõjudest suurenes mõnevõrra ka teiste töötute arv. Ka varasematel aastatel on registreeritud töötus veebruaris kasvanud võrreldes eelmise kuuga.

Eelmise aasta sama kuuga võrreldes on registreeritud töötuid üle poole tuhande vähem, kuid siiski rohkem kui ülemöödunud aastal.

Vähenenud töövõimega inimesi oli eelmise kuu lõpus arvel 7060.

"Jaanuaris alustasime inimeste töövõime korduvhindamistega. Aasta esimese kahe kuu andmed näitavad, et veidi üle poole inimestest, kelle töövõime on ekspertarstid hinnatud osaliseks, juba töötavad. Puuduva töövõime hinnangu saanud inimestest teeb tööd ligi veerand," rääkis töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel pressiteate vahendusel.

Kõrgeim oli veebruaris registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (11,1%) ja Valgamaal (8,6%) ning madalaim Harju- (3,5%) ja Tartumaal (4,1%).

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid veebruari lõpus lihttöölised (23%), oskustöötajad ja käsitöölised (19%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).