Eurostati andmeil oli EL-i madalaim tööpuudus Luksemburgis (4,1 protsenti) ja kõrgeim Poolas (19) protsenti ning Leedus (11,5 protsenti).

Tööpuudus kahanes möödunud aasta märtsiga võrreldes kümnes riigis, sealhulgas Eestis 9,3 protsendini mulluselt 10,2 protsendilt.

Eurotsooni tööpuudus püsis märtsis 13. kuud järjest 8,8 protsendi tasemel tööealisest elanikkonnast. Tööpuudus on püsinud 8,8 protsendi tasemel alates 2003. aasta märtsist ning oli 2003. aasta veebruaris 8,7 protsenti.

Alla 25-aastaste noorte hulgas on tööpuudus uutes liikmesriikides vanadest liikmesriikidest suurem. Kui laienemiseelse 15-liikmelise EL-i keskmine tööpuudus alla 25-aastaste noorte hulgas oli 15,6 protsenti, siis 25-liikmelise EL-i vastav näitaja oli 18 protsenti ja eurotsoonis 17 protsenti.

Eestis oli alla 25-aastaste tööpuudus 20,4 protsenti. Leedus oli vastav näitaja 24,3 ja Lätis 17,2 protsenti. Kõige suurem 39,7-protsendiline tööpuudus oli noorte hulgas Poolas. Slovakkia vastav näitaja oli 29,5 protsenti.