Ärikasumit teenis ettevõte 37,8 miljonit eurot. Jättes kõrvale 2015. aasta erakorralised tulud – leppetrahv avariijaamade ehitajalt ja gaasi ülekandevõrgu omandamisel tekkinud erakorraline kasum – oli ettevõtte mullune ärikasum suurem kui 2015. aastal, teatas Elering.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul kasvas 2016. aastal Eleringi elektrivõrgu töökindlus märkimisväärselt. „EstLink 1 ja EstLink 2 töökindlusnäitajad olid rekordilised 98 ja 96 protsenti. Eesti sisemaise ülekandevõrgu rikete arve langes eelneva viie aastaga keskmisega võrreldes kaks korda ning rikete tõttu jäi edastamata üksnes mõne keskmise eramu tarbimise jagu elektrit,“ märkis ta.

Eleringi tulud moodustasid 2016. aastal kokku 135,9 miljonit eurot, sealhulgas 126,0 miljonit elektri valdkonnast ja 9,9 miljonit gaasi valdkonnast. Tulud kasvasid 2015. aastaga võrreldes 3,8 protsenti.

Tegevus-, tööjõu- ja finantskulud olid möödunud aastal ligikaudu samal tasemel aasta varasemaga, kuid põhitegevuse suurim kuluartikkel – kaubad, toore, materjal ja teenused – kasvas eelkõige seoses ostetud bilansienergia mahu suurenemisega 46,7 miljoni euroni.

Eleringi 37,8 miljonise ärikasumi juures teenis ettevõte 18,7 miljonit eurot puhaskasumit.

Ettevõtte varade maht oli aastavahetusel 903,7 miljonit, omakapital 349,1 miljonit ja laenukohustuste maht 367,4 miljonit eurot.